DIỄN ĐÀN VIOLYMPIC

HƯỚNG DẪN GÕ CÔNG THỨC TOÁN TRÊN DIỄN ĐÀN

Mọi công thức khi muốn được hiển thị đầy đủ trên forum cần đặt trong 1 trong cấu trúc sau:
- [Tex] ... mã công thức ... [/Tex]
- Đối với 1 kí tự thì ta không cần dấu ngoặc kép. Ví dụ : [tex]a^n[\tex]
- Đối với nhiều kí tự thì bắt buộc phải cáo dấu ngoặc kép. Ví dụ : [tex]a^{2007}[\tex]
Ví dụ : ta gõ [Tex]\dfrac{x+2007}{x+2008}[/Tex] thì sau khi kích chọn đăng bài kết quả sẽ là:
Một số hàm mẫu dùng trong forum :
1 Phân số :
[Tex]\dfrac{….}{….}[/Tex] :
2 Chỉ số trên, chỉ số dưới
Chỉ số trên [Tex] a^n [/Tex] :
Chỉ số dưới [Tex] a_i [/Tex]:
Kết hợp [Tex] a^n_i [/Tex]:
Ví dụ hiển thị chỉ số kết hợp:
3 Căn mũ
[Tex] \sqrt{a} [/Tex]
[Tex] \sqrt[n]{a} [/Tex]
4 Tổng sigma, tích
Tổng :[Tex] \sum_{i=1}^k a_i^n [/Tex]
Tích :[Tex] \prod_{i=1}^{n} a_u^k [/Tex]
5 Tích phân
[Tex] \int\limit_{a}^{b}{f(x)dx} [/Tex]
6 Ký hiệu hình học
Vuông góc :[Tex] \perp [/Tex]
Song song :[Tex] \parallel [/Tex]
Kí hiệu góc :[Tex] \widehat{ABC} [/Tex]
7 Hệ Phương Trình
[Tex] \begin{cases} x + y = 1 \\ x + y = 2 \end{cases} [/Tex]
Hãy đọc kỹ "Hướng Dẫn" này .

Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ với ban quản trị diễn đàn, Xin Cảm Ơn !!!

Chia sẻ trang này